Big Data: Management


McKinsey heeft ingeschat dat meer dan twee miljoen managers data analyse en big data moeten begrijpen om hun ondernemingen succesvol te managen in de moderne business wereld. In deze cursus leer je business problemen te identificeren waar data analyse succesvol toegepast kan worden. Je leert ook toepasselijke vragen te formuleren aan een team van data analisten, je leert een typisch open eind research project te managen, je leert een team bij te sturen en de resultaten van de analyses te interpreteren en deze op een juiste manier in je beslissingen toe te passen, rekening houdend met blijvende onzekerheden.

 

Allereerst zal je de behoeften van de stakeholders in kaart brengen, en het beheer over het verwachtingsmanagement neemt, wat het project kan bereiken.
Vervolgens leert u de vaardigheden die nodig zijn om het project succesvol uit te voeren en het maken van de overwegingen om de leden van het projectteam te selecteren. U maakt dan een plan met het team voor de constructie van een project roadmap.
Zodra de roadmap is vastgesteld, zal je het project uitleggen aan de stakeholders en bepaal je hun verwachtingen over het product en de analyse van de informatie die het zal produceren.


Vervolgens zal je een probleem met het project tegenkomen en bepalen hoe deze situatie aan te pakken. Dan zal je de voorlopige resultaten beoordelen of het project op schema blijft. Vervolgens zal je een vertraging in de analyse tegenkomen en deze informatie rapporteren aan de belanghebbenden en executive sponsor.
Dan zult u de resultaten van de sentiment analyse ontvangen en de gegevens leren te interpreteren en een voorspelling van de resultaten interpreteren en het nauwkeurig opstellen van uw aanbevelingen.


Vervolgens zal je jouw aanbevelingen presenteren aan belanghebbenden.
Tot slot zal je verslag uitbrengen over de geleerde lessen in de loop van de analyse en aanbeveling geven op de procesveranderingen.