Master in Software Ontwikkeling Module 1


Als je de Masteropleiding Softwareontwikkeling hebt gevolgd ben je een professionele software programmeur. Je leert in deze opleiding softwareprogramma's te ontwerpen, ontwikkelen en testen. Deze 4 Modules in Softwareontwikkeling zijn ontwikkeld voor schoolverlaters die weinig tot geen ervaring hebben in software ontwikkeling of computer technologie. Het klant-vraaggericht curriculum simuleert werkelijke situaties, waardoor je leert software te ontwikkelen die echte klanten vragen. Je wordt daarbij begeleid door vakbekwame docenten.

 

De Master in Software Development is bedoeld voor afgestudeerden met weinig tot geen ervaring in de ontwikkeling van software of computer science. Deze master bestaat uit een reeks van real-life situaties, waar je software gaat ontwikkelen om aan gebruiker en aan de behoeften van de klant te voldoen met behulp van de nieuwste programmeertalen en technologieën. Al uw werkzaamheden worden toegespitst op de ontwikkeling van reële projecten, met real-world resultaten, vergelijkbaar met die, welke door uw werkgever of uw klanten nodig zal zijn. Geschoolde faculteit mentoren zullen u begeleiden in het leerproces, en gaan hulp en feedback te geven, om een software-ontwikkelaar te worden.

 

De eerste module bestaat uit 2 onderwerpen


Inleiding tot de ontwikkeling van een website
U speelt de rol van de auteurs van webpagina's en gaat u moderne HTML en CSS gebruiken om een aantrekkelijke informatieve website, op basis van eisen van de klant te creëren.


Web Applicatie Ontwikkeling 1
U gaat de rol spleen van een programmeur die voor een software-adviesbureau werkt, hier zal je de fundamentele concepten van besturingssystemen en systeembeheer leren, door het opzetten en beheren van een ontwikkelomgeving met shell-commando's en scripts. Daarna zult u beginnen om een interactieve web-based applicatie te ontwikkelen, vanuit het niets, met behulp van HTML, CSS, en Ruby on Rails. De applicatie die je gaat ontwikkelen zal worden ontworpen om aan real-world soorten gebruikers en behoeften van de klant te voldoen.