Software en systeem vereisten


Deze cursus leert je goed kiezen, analyseren en documenteren van de vereisten om projecten succesvol te positioneren. Je werkt in een team om een nieuw productconcept te analyseren, om gebruikerseisen af te leiden uit diepte interviews met gebruikers en daaruit de functionele en niet-functionele vereisten van het voorgestelde product te bepalen.


Concreet zal je de behoeften van gebruikers evalueren en zowel functionele als niet-functionele eisen stellen voor het voorgestelde product.
U maakt ook een gedetailleerde analyse van de concurrentie op basis van de eisen om dit product te produceren.
Tenslotte werkt u vanuit deze verzameling van informatie, u en uw team zullen specifieke voorstellen ontwikklen voor zowel een minimum levensvatbaar product (MVP) en een traditionele eerste release.