Master in Software Ontwikkeling Module 4


Als je de Masteropleiding Softwareontwikkeling hebt gevolgd ben je een professionele software programmeur. Je leert in deze opleiding softwareprogramma's te ontwerpen, ontwikkelen en testen. Deze 4 Modules in Softwareontwikkeling zijn ontwikkeld voor schoolverlaters die weinig tot geen ervaring hebben in software ontwikkeling of computer technologie. Het klant-vraaggericht curriculum simuleert werkelijke situaties, waardoor je leert software te ontwikkelen die echte klanten vragen. Je wordt daarbij begeleid door vakbekwame docenten.

 

De Master in Software Development is bedoeld voor afgestudeerden met weinig tot geen ervaring in de ontwikkeling van software of computer science. Deze master bestaat uit een reeks van real-life situaties, waar je software gaat ontwikkelen om aan gebruiker en aan de behoeften van de klant te voldoen met behulp van de nieuwste programmeertalen en technologieën. Al uw werkzaamheden worden toegespitst op de ontwikkeling van reële projecten, met real-world resultaten, vergelijkbaar met die, welke door uw werkgever of uw klanten nodig zal zijn. Geschoolde faculteit mentoren zullen u begeleiden in het leerproces, en gaan hulp en feedback te geven, om een software-ontwikkelaar te worden. De vierde module bestaat uit 2 onderwerpen.

 

Mobile Development
In deze module, is uw taak om een mobiele versie van een cursus website te maken. U zult met behulp van HTML5 en CSS uitbreidingen, die meer responsieve gebruikerservaring en mobiele webbrowser basics inschakelen, zoals het begrijpen van touch events en geolocatie. Hier zul je een kleine native Android-applicatie bouwen, die in staat moet zijn om te communiceren met de camera, accelerometer, en andere functies die momenteel beschikbaar zijn om web apps te ontwikkelen.


Software ontwikkeling sluitstuk Project
Tijdens het werken in een team, gaat u een haalbaar product ontwerpen en bouwen, met behulp van een typisch agile software development proces. Het eindresultaat is een end-to-end applicatie van ontwerp tot testen.