Master in Software Ontwikkeling Module 3


Als je de Masteropleiding Softwareontwikkeling hebt gevolgd ben je een professionele software programmeur. Je leert in deze opleiding softwareprogramma's te ontwerpen, ontwikkelen en testen. Deze 4 Modules in Softwareontwikkeling zijn ontwikkeld voor schoolverlaters die weinig tot geen ervaring hebben in software ontwikkeling of computer technologie. Het klant-vraaggericht curriculum simuleert werkelijke situaties, waardoor je leert software te ontwikkelen die echte klanten vragen. Je wordt daarbij begeleid door vakbekwame docenten.

 

De Master in Software Development is bedoeld voor afgestudeerden met weinig tot geen ervaring in de ontwikkeling van software of computer science. Deze master bestaat uit een reeks van real-life situaties, waar je software gaat ontwikkelen om aan gebruiker en aan de behoeften van de klant te voldoen met behulp van de nieuwste programmeertalen en technologieën. Al uw werkzaamheden worden toegespitst op de ontwikkeling van reële projecten, met real-world resultaten, vergelijkbaar met die, welke door uw werkgever of uw klanten nodig zal zijn. Geschoolde faculteit mentoren zullen u begeleiden in het leerproces, en gaan hulp en feedback te geven, om een software-ontwikkelaar te worden. De derde module bestaat uit 1 onderwerp


Inleiding tot de moderne Software Development Praktijk
Werkend in een team, zal je de rol van een ervaren ontwikkelaar spelen bij een startende onderneming en een volledige web-based veiling site voor een gespecialiseerde markt ontwikkelen. Je zult onderzoeken en beslissen over de behoeften van de markt, maakt de hele website, zowel client en server side, en je zult leren omgaan met vraagstukken over veiligheid en schaalgrootte.