Sociaal, betrokken en maatschappelijk.

Dat zijn onze belangrijkste motivaties om mee te helpen waar mogelijk aan de Publieke Sector (overheden)

Dat doen wij onder meer op de volgende wijzes:

- Leer/Werk bedrijf

Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, of studenten aan ROC's. Beiden zijn groepen die naar onze mening op voorwaarde dat ze juist begeleidt worden, prima in staat zijn om via een Leer/Werk Bedrijf iets te leren waarmee ze daarna in staat zijn om ofwel een baan te vinden, dan wel een eigen onderneming mee op te zetten. Maatschappelijk investeren noemen wij dat. Voorbeelden zijn 1332AT naaiatelier, en de opleidingen die voor DigiKring Almere zijn gegeven.

- Bevorderen lokale economie

MKB-Bedrijven willen graag samenwerken. Dat vergroot hun markt en hun netwerk. Vooral voor kleinere bedrijven liggen hier groeikansen en mogelijkheden.

Voor dat doel willen samenwerkende ondernemers van de Creative Cooperation middels workshops graag hun kennis beschikbaar stellen aan startende jonge ondernemers. Jongeren die naast hun (MBO/HBO) studie afronden ook willen werken aan het starten van een eigen bedrijf.

Vaak ontbreekt hen de middelen en de kennis om die ambities daadwerkelijk uit te voeren. Door een gerichte opleiding gedurende hun laatste stageperiode in het samenwerken met bedrijven en het gezamenlijk opzetten van een bedrijf worden jonge mensen de eerste beginselen van ondernemen geleerd en worden bedrijven een steeds groter netwerk van samenwerking en verder gaande innovatie en groei geboden. In deze opzet zetten ondernemers zich in om startende ondernemers met elkaar te laten samenwerken om hun eigen bedrijf op te zetten. Nadat het bedrijf in de ‘stagetijd’ is opgezet kan het na school worden doorgestart door de jonge ondernemer waarbij deelname aan de coöperatie de garantie is voor continue ondersteuning en verdere groei van het eigen bedrijf.

- Opleidingstrajecten

Creative Cooperation heeft in 2014 de activiteiten van Campus4Talent overgenomen. Bij Campus4Talent kunnen vroegtijdig schoolverlaters, volwassenen zonder werk of inburgeraars, 3 maanden (voor ca 20 uur per week) ervaring op doen in de dynamische wereld van duurzame fashion of ICT-Ondernemerschap.

Na afronding van de drie maanden worden de studenten begeleid in het uitstippelen van hun toekomst. Dit kan inhouden dat ze doorstromen naar een vervolgopleiding, beginnen in een nieuwe baan of een eigen bedrijf oprichten.

Daarnaast organiseert Creative Cooperation voor CA-ICT diverse opleidingen voor ICT-personeel.

Begin 2015 kunnen startende ondernemers of studenten die een onderneming willen starten begeleid worden door ervaren ondernemers. Hiervoor zijn Flex-plekken ingericht waar de studenten/starters gebruik van kunnen maken tijdens hun leer/werk stage.

- Duurzame ontwikkeling

De gemeente Almere heeft Duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En wij doen daar aan mee. Door onder andere het productieatelier 1332AT dat van afgedankte airbags tassen en kleding maakt. Door van oud hout nieuwe toepassingen te maken. Door kunst van afval te maken. Maar ook door mee te denken met Syntens over mogelijkheden van biologisch-dynamische teelt van hennep op braakliggende terreinen in combinatie met een biovergas installatie en lokale compostmakerij zodat op de Vaarten in Almere een duurzaam, verantwoord, lokale cradle-to-cradle economie verwezenlijkt kan worden. En daarom geven wij op de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid een brainstormsessie "Duurzaam Ondernemen" voor MKB ondernemers.

- Bevorderen Creative Industrie

Het opzetten van CCARTF, een kunst/cultuur expobeurs in maart 2014, is de eerste grote uiting van wat wij gaan doen om de Creative Sector in Flevoland en omstreken een plaats te geven. Omdat een stad, een regio, een goede bodem van een eigen creatieve sector nodig heeft om betekenis krijgen. Uit allerlei studies is gebleken dat een goede Creatieve Sector de economische groei van een regio een goede 'boost' kan geven. En wij gaan ervoor zorgen dat deze in onze regio deze Creatieve Sector zich goed gaat ontwikkelen!

- Samenwerking met instanties

Als u als lokale overheids instantie denkt dat wij middels deze zaken een bijdrage kunnen leveren aan zaken die u wilt uitvoeren, neem dan contact op.