De balans en de boekhouder

Succesvol zaken doen in de nieuwe economie.

 

Dát is alleen weggelegd voor ondernemers die winst kunnen maken door waarde te scheppen. In tegenstelling tot ondernemers die zich rijk rekenen en waarde onttrekken. Een succesvolle ondernemer bouwt de businesscase vanuit een gezamenlijk perspectief. Met duurzaamheid als vanzelfsprekend vertrekpunt.

 

Er zal een moment komen waarop dit de normaalste zaak van de wereld is. Dat is ook het moment waarop een register accountant de jaarrekening controleert en vaststelt dat alle kosten en alle opbrengsten in het financiële resultaat zijn meegenomen.

 

Het kantelpunt van de oude naar de nieuwe economie – dames en heren – wordt bereikt als de principes van het nieuwe zaken doen zijn weg vindt in de regels van het boekhouden en de verslaggeving. Dat is een oer saaie constatering – maar tevens een essentiële.

 

De mensheid heeft, zodra het maar enigszins kon schrijven, de boekhouding bijgehouden. Zeker waar het ging op handel en zaken. Wat komt er binnen, wat gaat eruit, wat blijft er over. We tellen, we wegen, we rekenen, we waarderen.

 

Wij drukken de werkelijkheid uit in cijfers, liefst financiële cijfers, en die cijfers worden vanzelf onze werkelijkheid. De graadmeter voor succes of falen. Wie winst maakt heeft altijd gelijk. In die zin is de kracht van financiële cijfers enorm.
Beslissingen worden genomen op basis van cijfers. We belonen op basis van de cijfers. En ook de meeste blunders worden gemaakt op basis van cijfers.

 

It is the numbers that count!

 

Het voeren van een boekhouding is een wettelijke verplichting. Zodat iedereen kan zien wat de onderneming waard is. Als u heeft opgelet op school dan weet u het nog wel;

 

Links op de balans zien wij de Activa: het kassaldo, de bezittingen, de voorraden en de vorderingen. Rechts op de balans zien wij de Passiva: schulden en het eigen vermogen van de onderneming. Links en rechts – Debet en Credit – tellen op tot hetzelfde bedrag. Dat kan niet anders in een boekhouding. Maken wij verlies, dan krimpt hoe dan ook het eigen vermogen. Maken wij winst, dan groeit het. Dat is het boekhoudkundig evenwicht. Dat systeem is al 500 jaar oud. Een waterdicht systeem?

 

Uiteraard niet. Want ondanks dit doordachte systeem vieren wij financiële winsten terwijl we waarde vernietigen. Onze boekhoudkundige regels passen niet meer in het uitgangspunt van de nieuwe economie. Onze grootboeken laten de werkelijkheid
niet zien en de journaalposten zijn incompleet. We rekenen ons rijk.

 

Herstel deze fouten en het kantelpunt van oud naar nieuw wordt bereikt. Hierbij vier suggesties om het leger van 120.000 boekhouders met het machtige wapen van het cijfer op pad te sturen;

  1. Look beyond the ledger. Breidt het perspectief van de boekhouding uit van de individuele onderneming naar de gehele waarde cyclus; Niet de mier, maar de mierenhoop. Zo krijgen we de echte balans te zien.
  2. Verantwoord alle kosten en alle opbrengsten. Ook de sociale, maatschappelijke en ecologische. Niet in een strak vormgegeven bijlage ten behoeve van het reputatiemanagement. Maar uitgedrukt in harde cijfers in de verlies en winst rekening
  3. Waardeer voorraden op de balans op basis van de totale levensduur. Eenmalige transacties worden direct ten laste van het resultaat gebracht, voorraden die onderdeel uitmaken van de permanente grondstoffenbank mogen gewaardeerd worden op basis van de waarde van die performance tijdens de levensduur
  4. Waardeer de toegang tot kennis en resources – ook die in de vorm van barters – als ware het bedrijfsmiddelen.

En dan nog een tip aan de hoofdboekhouder in het ministerie van financiën. Laten wij de BTW – de belasting toegevoegde waarde – vervangen voor een belasting op afgenomen waarde. Zodat wij op termijn ons Bruto Nationaal Geluk zien groeien.

 

Melle Eijckelhoff
Directeur Alex van Groningen B.V.

 

 

www.zakendoenindenieuweeconomie.nl

 

Zakendoen in de nieuwe Economie – Marga Hoek