CA-ICT Trainingen met 40% subsidie

Scholingsportal sectorplan ICT

Over het CA-ICT

De Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT heeft tot doel de employability van de sector en de werknemers in de sector te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Zij doet dit sinds 1997 door het stimuleren van werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsopleidingen, omscholing en herplaatsing. In het bestuur van de Stichting zijn werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vertegenwoordigd.

Sectorplan ICT

De voortdurend voortschrijdende ontwikkeling in nieuwe technologie waar het ICT toepassingen betreft zorgt voor een permanente druk op de kennis en vaardigheden (competenties) van werknemers in ICT functies. Hierbij gaat het nadrukkelijk zowel om medewerkers in ontwikkelfuncties, beheerfuncties als het ICT gebruik in algemene zin. Dankzij het Sectorplan ICT kon met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van ongeveer 2.500 ICT-professionals door middel van het scholingsportal. Kern doel is om middels om- en bijscholing zoveel mogelijk ICT professionals voor de ICT sector te behouden.

Cofinanciering Sectorplannen

Het CA-ICT heeft met succes subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor haar sector. Werkgevers kunnen hiervan profiteren door subsidie te verkrijgen op de scholingskosten van hun personeel. 

Scholingsportal – Inschrijven en declareren

Via dit scholingsportal kunnen werkgevers van ICT bedrijven en ICT afdelingen van bedrijven subsidie aanvragen voor de opleidingskosten van hun werknemers. Het opleidingsaanbod waarop subsidie verstrekt wordt, is in dit portal opgenomen.

Het CA-ICT hanteert voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Zie de voorwaarden.

 

Namens de sociale partners,

Roel Schulting
Voorzitter CA-ICT