Duurzame Product en Dienst Realisatie

Dat bieden wij onze klanten. Dat doen wij op een aantal manieren:

- Ondernemend Vormgeven (Kunst)

Specifiek gericht op de Creative Sector, maar minstens zo belangrijk voor andere sectoren: vormgeven aan nieuwe producten, nieuwe diensten zodat u als ondernemer meer kunt bieden.

- Meedenken en uitvoeren, uw resultaat voorop

Wij helpen en ondersteunen u, vanaf het ontwikkelen van een idee, een gedachte, tot en met het realiseren van resultaat. Met maar één belang: uw belang als ondernemer.

- Bieden van een Experience Centre

Wij kunnen een Experience Centre opzetten en inrichten voor u, zodat u uw producten kunt testen, reacties kunt vergaren en indien nodig uw producten bijstellen. Zodat u nog betere producten gaat leveren.

- Vormgeven van uw Eigen (duurzame) productie

Duurzaamheid is een belangrijk gegeven voor ons. En met onze kennis van duurzame ontwikkeling kunnen wij u helpen een duurzame productie op te zetten.

- Bieden van Innovatie door Samenwerking

Door de samenwerking van onze leden, kunnen wij, als coöperatie, u innovatieve ideeën bieden, innovatie oplossingen bedenken voor de uitdagingen waar u mee zit. Omdat onze leden ieder afzonderlijk andere disciplines, kennis en kunde hebben. En dat gecombineerd leidt tot de meest innovatieve oplossingen voor u.